2 % pajamų mokesčio paramai

INFORMACIJA APIE GALIMYBĘ 2% GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS SKIRTI PASIRINKTOMS NEPELNO ORGANIZACIJOMS REMTI

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą nuo 2004 m. kiekvienas Lietuvos pilietis 2% valstybei sumokėto fizinių asmenų pajamų mokesčio gali paskirstyti savo nuožiūra.
Norėdami dalį mokesčių paskirti pasirinktai nepelno organizacijai remti, mokesčių mokėtojai privalės užpildyti specialios formos PRAŠYMĄ iki 2% pajamų mokesčio sumos pervesti toms organizacijoms, kurios pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Šią sumą galima paskirstyti dalimis įvairioms organizacijoms, tačiau kiekviena dalis neturi būti mažesnė kaip 10 Lt.
Prašyme turi būti nurodyta: ataskaitinis mokestinis laikotarpis, vardas, pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta, asmens kodas; paramos gavėjo pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko kodas bei nurodytam paramos gavėjui prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis procentais.
Užpildytą prašymą reikia įteikti mokesčių administratoriui.  Nuo 2011 m. sausio mėn., deklaruojant pajamas už 2010 m., Mokesčių inspekcijai jau galima nurodyti, kokiai nepelno organizacijai (pvz., Vš Į “Meikštų dvaras”) skiriama parama. Tai galima padaryti ir tuo atveju, jei pajamų deklaruoti nereikia. Iki 2011 m. gegužės 1 d. reikėtų kreiptis į apskrities Valstybinę mokesčių inspekciją, kurios teritorijoje gyvena paramą skiriantis asmuo, ir pateikti prašymą. Daugiau informacijos www.labdara-parama.lt

Maloniai prašome paremti Priklausomybių reabilitacijos centrą “Meikštų dvaras”.

Vš Į "Meikštų dvaras", įmonės kodas 1556 39518
Meikštų k., Rimšės sen., LT 30279 Ignalinos r.
AB DNB , banko kodas 40100
Sąskaitos Nr. LT414010043700040588
Tel. (8 ~ 386) 456 31
Faks (8 ~ 45) 500 344
Mob. tel. +370 652 111 55
El. paštas dvaras@erdves.lt

Reabilitacijos centras teikia šias paslaugas

  • Taiko 12 žingsnių ir 12 tradicijų programą
  • Taiko darbo, sporto terapijos programą
  • Teikia individualias psichologines konsultacijas
  • Teikia individualias socialinių darbuotojų konsultacijas
  • Teikia socialinių darbuotojų padėjėjų konsultacijas
  • Skaito paskaitas
  • Veda grupinius užsiėmimus
X